พิธิไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
ทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะหอฉัน ณ วัดใหญ่จอมปราสาท
พิธิไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวกิจกรรม