พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2565
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ร่วมแสดงความยินดี
กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิด ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์
เจริญพระพุทธมนต์สวดนพเคราะห์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
previous arrow
next arrow
 

PY10-7-2014
IMG_2859new
previous arrow
next arrow