สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงความยินดีกับ รักษาราชการแทนอธิการบดีคนใหม่

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างชื่นมื่น..