พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสวดนพเคราะห์ เพื่อความเป็นศิริมงคล

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธาน เจริญพระพุทธมนต์สวดนพเคราะห์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่มหาวิทยาลัย และบุคคลากรของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม1503 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของทางมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี