พิธีทำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จัดพิธีทำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตารจารย์ ไชยศ เหมะรัชตะ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ดร. วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ผู้บริหารคณาจารย์และนิสิตร่วมพิธีถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ และรดน้ำขอพรคณาจารย์ผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทยฃ