มิตรเพื่อนชีวิต

นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย