ข่าวและกิจกรรม

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ และ ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ และ ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาค

Read More
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสวดนพเคราะห์  เพื่อความเป็นศิริมงคล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสวดนพเคราะห์ เพื่อความเป็นศิริมงคล

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

มอบรางวัลแก่คณาจารย์ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

มอบรางวัลแก่คณาจารย์ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

พิธีทำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

พิธีทำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์