ข่าวและกิจกรรม

ศาสตราจารย์ไชยยศ ได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์ไชยยศ ได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัช

Read More
วันคล้ายวันเกิด อายุครบ ๗๓ ปี

วันคล้ายวันเกิด อายุครบ ๗๓ ปี

ร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิด ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ 

ร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิด ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ 

เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกู่เต้า

เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกู่เต้า

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ และ ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ และ ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์