บันทึกการเดินทาง

วัดใหญ่จอมปราสาท 29 ตุลาคม 2560


กฐินสามัคคี วัดศรีศักดิ์พัฒนา 21 ตุลาคม 2560


กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดจันทรังษีศรีรุ่งเรือง วัดศรีออนใต้ 12 ตุลาคม 2560


ทอดผ้าป่าสามัคคีเมืองน่าน 8-10 พฤษจิกายน 2555


ทอดกฐินภาคเหนือ 31 ตุลาคม – 1 พฤษจิกายน 2556


ทอดกฐินภาคเหนือ 2-3 พฤษจิกายน 2556


ไถ่ชีวิต โค-กระบือ วัดม่วงแค 6-21 เมษายน 2556


ครูบาอริยชาติ 13 พฤษภาคม 2551


บันทึกการเดินทางต่างประเทศ วิดีโอ
อินเดีย-เนปาล 25 ธ.ค. 2547 – 3 ม.ค. 2548
พม่า 25–30 ต.ค. 2548
เซียงไฮ้ 12–15 ต.ค. 2549
อเมริกาใต้ 2–10 ต.ค. 2550 (ตอนที่ 1)
อเมริกาใต้ 11–18 ต.ค. 2550 (ตอนที่ 2)
อเมริกาใต้ 19–21 ต.ค. 2550 (ตอนที่ 3)
สเปน โปรตุเกส 26 ก.พ.–7 มี.ค. 2551 (ตอนที่ 1)
สเปน โปรตุเกส 26 ก.พ.–7 มี.ค. 2551 (ตอนที่ 2)
สเปน โปรตุเกส 26 ก.พ.–7 มี.ค. 2551 (ตอนที่ 3)
ศรีลังกา 16–20 พ.ค. 2551 (ตอนที่ 1)
ศรีลังกา 16–20 พ.ค. 2551 (ตอนที่ 2)
ฮอกไกโดและทุ่งลาเวนเดอร์ 26–30 ก.ค. 2551
ญี่ปุ่น กับ ม.กรุงเทพธนบุรี 4–8 ต.ค. 2551
อเมริกากลาง 16–30 ต.ค. 2551 (ตอนที่ 1)
อเมริกากลาง 16–30 ต.ค. 2551 (ตอนที่ 2)
อเมริกากลาง 16–30 ต.ค. 2551 (ตอนที่ 3)
อิร่าน 24 เม.ย.–3 พ.ค. 2552 (ตอนที่ 1)
อิร่าน 24 เม.ย.–3 พ.ค. 2552 (ตอนที่ 2)
อังกฤษ สกอตแลนด์ เกาะไอร์แลนด์ 1-12 ต.ค. 2552 (ตอนที่ 1)
อังกฤษ สกอตแลนด์ เกาะไอร์แลนด์ 1-12 ต.ค. 2552 (ตอนที่ 2)
อังกฤษ สกอตแลนด์ เกาะไอร์แลนด์ 1-12 ต.ค. 2552 (ตอนที่ 3)
คุนหมิง สิบสองปันนา 4-8 มี.ค. 2553
มาเก๊า ฮ่องกง 22-26 มี.ค. 2553
ญี่ปุ่น ซากุระ นารา โตเกียว 31 มี.ค.-6 เม.ย. 2553
ปักกิ่ง 26 เม.ย.-2 พ.ค. 2553 (ตอนที่ 1)
ปักกิ่ง 26 เม.ย.-2 พ.ค. 2553 (ตอนที่ 2)
เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน 17-24 ก.ค.2553
ญี่ปุ่น กับ มทร.พระนคร 10-17 ต.ค.2553
ญี่ปุ่น กับ ม.หาดใหญ่ 17-21 ต.ค.2553
สวิสเซอร์แลนด์ 18-26 มี.ค.2554
แคชเมียร์ 30 เม.ย.- 5 พ.ค.2554
เยอรมัน ออสเตรีย 7 – 15 พ.ค.2554 (ตอนที่ 1)
เยอรมัน ออสเตรีย 7 – 15 พ.ค.2554 (ตอนที่ 2)
ฟุกุโอกะ นางาซากิ 12 – 15 ส.ค.2554
ไต้หวัน 3-10 ก.ย. 2554
ปารีส ลอนดอน 7-13 ต.ค. 2554
ออสเตรีย สโลเวเนีย โครเอเชีย 2-12 เม.ย. 2555 ตอนที่ 1
ออสเตรีย สโลเวเนีย โครเอเชีย 2-12 เม.ย. 2555 ตอนที่ 2
เกาหลีใต้ กับ ม.นเรศวร 16-20 เม.ย. 2555
เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม กับ มทร.พระนคร 28-4 พ.ค. 2555
เกาหลีใต้ กับ มทร.พระนคร 1-6 มิ.ย. 2555
ปีนัง ประชุมสภาและทัศนศึกษากับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 27-28 ส.ค. 2555
ฟินแลนด์-เอสโตเนีย-ลัตเวีย-ลิทัวเนีย ทัศนศึกษากับ มทร.พระนคร 1-8 ก.ย. 2555 ตอนที่ 1
ฟินแลนด์-เอสโตเนีย-ลัตเวีย-ลิทัวเนีย ทัศนศึกษากับ มทร.พระนคร 1-8 ก.ย. 2555 ตอนที่ 2
รัสเซีย-เชคฯ ทัศนศึกษากับ ม.กรุงเทพธนบุรี 5-12 ต.ค. 2555 ตอนที่ 1
รัสเซีย-เชคฯ ทัศนศึกษากับ ม.กรุงเทพธนบุรี 5-12 ต.ค. 2555 ตอนที่ 2
ลาว ประชุมสภากับ ม.หาดใหญ่ 15-17 ธ.ค. 2555
พม่า ทัศนศึกษากับ ม.แม่ฟ้าหลวง 10-15 ม.ค. 2556 ตอนที่ 1
พม่า ทัศนศึกษากับ ม.แม่ฟ้าหลวง 10-15 ม.ค. 2556 ตอนที่ 2
อินเดีย 22 ก.ภ.- 2 มี.ค. 2556 ตอนที่ 1
อินเดีย 22 ก.ภ.- 2 มี.ค. 2556 ตอนที่ 2
ฟิลิปปินส์ 7 – 10 มี.ค. 2556
ญี่ปุ่น 31 มี.ค.- 4 เม.ย. 2556
ญี่ปุ่น กับ ม.ราชพฤกษ์ 27 ก.ค.- 2 ส.ค. 2556
ญี่ปุ่น กับ 9 มทร. 3 – 9 ส.ค. 2556
ฮ่องกง มาเก๊า กับ ม.นเรศวร 16 – 19 ส.ค. 2556
เกาหลี่ 12-18 เม.ย. 2557
ออสเตรเลีย 25 เม.ย. – 2 พ.ค. 2557
ญี่ปุ่น 5-10 พ.ค. 2557
เกาหลี กับ มทร.พระนคร 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2557
เยอรมัน 20-25 ส.ค. 2557
แคนนาดา 11-18 ก.ย. 2557
นิวซีแลนด์ 25-30 พ.ย. 2557
ตุรกี-กรีซ 5-11 ธันวาคม 2557
สหรัฐอเมริกา 8-15 พฤษภาคม 2559
ญี่ปุ่น 19-23 มีนาคม 2559
ยุโรปตะวันออก 6-19 กันยายน 2562 ตอนที่ 1 Germany, Austria, Czech Rep, Poland, Slovakia, Hungary
ยุโรปตะวันออก 6-19 กันยายน 2562 ตอนที่ 2 Germany, Austria, Czech Rep, Poland, Slovakia, Hungary